Konkurs grantowy na rok 2017 – zamknięty

Program Studiów o Współczesnej Polsce ogłasza drugi konkurs na finansowanie projektów poświęconych współczesnej Polsce, realizowanych na uczelniach w Wielkiej Brytanii.

Wsparcie finansowe dostępne jest w różnych dziadzinach wiedzy: historia współczesna, stosunki międzynarodowe, socjologia, antropologia, nauki polityczne, finanse i ekonomia, administracja i zarządzanie, media i komunikacja. Fundusze będą przyznawane na następujące formy działalności:
• Budowania sieci naukowych pomiędzy polskimi i brytyjskimi ośrodkami naukowymi
• Prowadzenie badań naukowych o współczesnej Polsce
• Zakładanie nowych kursów i programów naukowych o Polsce
• Organizacje seminariów, warsztatów i konferencji
• Szkoły i szkolenia dla młodych liderów
• Tworzenie informacji on-line
• Nowe platformy medialne i informacyjne

Projekty dotyczące rozwijania studiów o Polsce w Wielkiej Brytanii są szczególnie mile widziane.
Okres trwania projektów może wynosić od 3 miesięcy do 2 lat. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi do £50,000 na każdy projekt.

Termin składania wniosków: 1 Maja 2017 roku czasu brytyjskiego.

Pobierz dokumenty o konkursie:

{{—Download the detailed Call for Application here—}}
{{—Download the detailed Notes for Applicants here—}}

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Patrick.Kimunguyi@noblefoundation.pl