O POMP

Program Studiów o Współczesnej Polsce

Program Studiów o Współczesnej Polsce został założony przez Fundację Noble w 2012 roku. Jest to pierwszy w swoim rodzaju interdyscyplinarny projekt, adresowany do szkół wyższych, realizowany za granicą i poświęcony w całości badaniu współczesnej Polski i jej transformacji po 1989 roku.

Program stanowi platformę dyplomacji kulturalnej dla przyszłych liderów i decydentów z całego świata, studiujących oraz prowadzących pracę naukową na renomowanych uniwersytetach w Europie. Poświęcony jest badaniu Polski z perspektywy udanej transformacji, nie zaś wyłącznie trudnej historii, jak często bywało w przeszłości.

Projekt został początkowo wdrożony w St. Antony’s College na Oxford University. W 2016 roku rozszerzył formułę funkcjonowania i przekształcił się w otwarty program grantowy, do którego aplikować mogą instytucje naukowe z Wielkiej Brytanii, angażujące się w projekty poświęcone współczesnej Polsce. W pierwszej turze konkursu, rozstrzygniętej jesienią 2016 roku, granty otrzymało pięć prestiżowych instytucji w Wielkiej Brytanii: Royal Holloway, University of London; London School of Economics; King’s College London; University of York i Queen’s University w Belfaście. Program rozpoczął także współpracę także ze Szkołą Słowiańską i Studiami Wschodnioeuropejskimi w UCL.

Fundacja Noble i POMP

Fundacja Noble, znana wcześniej pod nazwą Oxford Noble Foundation, została oficjalnie założona w październiku 2012 roku przez dr. Leszka Czarneckiego, jednego z wiodących polskich przedsiębiorców, przy należącym do niego Noble Banku. Propagowanie wiedzy o współczesnej Polsce jako dynamicznym i nowoczesnym kraju, poważnym graczu w europejskiej gospodarce, kulturze i polityce zawsze było jednym z głównych celów Fundacji. Sztandarową działalnością Fundacji jest wspieranie działań akademickich i badawczych dotyczących Polski na wiodących uniwersytetach poza granicami kraju.

W pierwszym etapie Fundacja utworzyła w 2012 roku Program Studiów o Współczesnej Polsce na Uniwersytecie w Oxfordzie. W latach 2013-2016 uczestniczyli w nim wybitni naukowcy i autorytety w tematyce polskiej transformacji ustrojowej, tacy jak prof. Timothy Garton Ash, prof. Norman Davies, oraz prof. Margaret MacMillan. Honorowymi patronami Fundacji zostali: premier Tadeusz Mazowiecki (1927-2013), symbol sukcesu polskiej transformacji oraz emerytowany profesor Zbigniew Pełczyński, wybitny polski profesor na uniwersytecie w Oxfordzie, który od lat wspiera studiujących tam Polaków.

Program Studiów o Współczesnej Polsce zrealizował na Uniwersytecie Oxfordzkim serię seminariów skierowanych do społeczności międzynarodowej, poświęconych państwowości, polityce zagranicznej, kulturze, kwestiom bezpieczeństwa, a także wyzwań w dialogu politycznym, przed którymi stoi Unia Europejska i region Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatywy te gromadziły wielu studentów, pracowników naukowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. W czerwcu 2015 roku Fundacja współpracowała także z Uniwersytetem w Cambridge, współorganizując konferencję na temat stosunków polsko-ukraińskich.

W roku 2016 rozpoczęła się druga faza Programu, poszerzająca jego zasięg poprzez ogłoszenie konkursu grantowego otwartego dla innych instytucji naukowych w Wielkiej Brytanii. W wyniku pierwszej rundy konkursu, dotacje na badania przyznane zostały pięciu kolejnym instytucjom w Wielkiej Brytanii: Royal Holloway, Uniwersytetowi w Londynie; London School of Economics; King’s College London; University of York i Queen’s University w Belfaście. Program współpracuje także ze Szkołą Słowiańską i Studiami Wschodnioeuropejskimi w University College London.

Drugi nabór wniosków grantowych odbył się wiosną 2017 roku.

Nasze cele

  • Wspieranie badań i nauczania o współczesnej Polsce w Wielkiej Brytanii
  • Budowa mostów pomiędzy brytyjskimi i polskimi uczelniami i instytutami badawczymi
  • Rozpowszechnianie wiedzy o współczesnej Polsce w Wielkiej Brytanii, Europie i na świecie

“Dzisiaj Polska znajduje się w wyjątkowym okresie swojej historii. Możemy być dumni z tego, jak wiele się udało. Dzisiaj jesteśmy silnym graczem w Europie, nasza gospodarka doświadcza dynamicznego wzrostu i radzimy sobie z kryzysem lepiej niż inni. Dogniliśmy peleton. Mamy zdolność i energię, aby sięgnąć wyżej. To jest czas Polski i musimy go w pełni wykorzystać. Uważam również, że prywatny kapitał ma prawdziwy dług w stosunku do Polski, gdzie dzięki transformacji mieliśmy szansę na budowę własnych przedsięwzięć biznesowych. Dlatego jestem zaszczycony, że mogę sfinansować tak unikalny projekt, jak Program Studiów o Współczesnej Polsce”.

Dr Leszek Czarnecki

Dr Leszek Czarnecki
założyciel i wlaściciel Banku Noble, 2012

Ludzie

Prezes Zarządu
Prof. Jan Zielonka

Profesor Polityki Europejskiej i Ralf Dahrendorf Professorial Fellow w St Antony’s College w Oxfordzie. Jego głównymi zainteresowaniami badawczymi są: integracja i dezintegracja europejska, geografia władzy w Europie, powrót imperiów, europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, media i demokracja w Europie.

Członek Zarządu
Prof. Norman Davies

Profesor Norman Davies jest członkiem British Academy. Jest emerytowanym profesorem historii, Uniwersytetu w Londynie; Członek Honorowy, St Antony’s College, Oksford; Dożywotni Członek Clare Hall, Cambridge. Profesor Historii Polskiej w Szkole Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Londyńskiego. Był profesorem UNESCO Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest honorowym obywatelem czterech miast Polski. W 2012 roku otrzymał najwyższą nagrodę w Polsce, członkostwo w Orderu Orła Białego.

Członkini Zarządu
Prof. Anna Zalewska

Anna Zalewska jest profesorem finansów w Szkole Zarządzania na Uniwersytecie Bath. Jej badania skupiają się na sektorze emerytalnym i wpływie reformy emerytalnej na rozwój rynków finansowych, ład korporacyjny, finansowanie przedsiębiorstw i kwestie rynków wschodzących: rozwój, możliwości inwestycyjne, integracja i efektywność. Posiada doktorat z matematyki, z Polskej Akademii Nauk, oraz doktorat nauk ekonomicznych z London Business School.

Członek Zarządu
Prof. Jan Kubik

Dyrektor Szkoły Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich, University College London oraz Pro-Vice Provost ds. Europy w UCL. Przed przyjazdem do Londynu, wykładał na Uniwersytecie w Rutgers przez prawie dwadzieścia lat. Jest profesorem wizytującym w Graduate School of Social Research, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pracuje nad interakcją między władzą (polityką) a kulturą, polityką protestacyjną i ruchami społecznymi, oraz transformacjami postkomunistycznymi.

Członek Zarządu
Maciej Szczechura

Prezes zarządu Fundacji Noble. Jest członkiem Zarządu Bank Getin Noble SA. Służy w Radzie Nadzorczej Banku Polskich Inwestycji S.A., Noble Funds – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ukończył Uniwersytet Warszawski.

Członek Zarządu
Hanna Waśko

Członek Zarządu Fundacji Noble. Dyrektor Zarządzający w firmie doradczej Big Picture z 12-letnim doświadczeniem w PR i public affairs. Łączy doświadczenie biznesowe z doświadczeniem w instytucjach publicznych oraz  organizacjach pozarządowych. Jej specjalizacją są inicjatywy promujące Polskę. Była odpowiedzialna za strategie PR m.in. dla Muzeum Historii Żydów Polskich i RAZEM 89, obywatelskich obchodów 20 i 25-lecia niepodległości i przemian ’89. Współzałożycielka Stowarzyszenia Projekt: Polska. Społeczny  doradca w Gabinecie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (2010-2015). Absolwentka London School of Economics w Londynie.

Członek Zarządu
Dr Patrick Kimunguyi

Patrick Kimunguyi jest administratorem Programu od kwietnia 2016 roku. Prowadził zajęcia dydaktyczno-naukowe w London School of Economics, a także uniwersytetach w Monash, Melbourne oraz Deakin w Australii. Był członkiem zespołu badawczego w Narodowym Centrum Badań nad Europą na Uniwersytecie w Canterbury, w Nowej Zelandii i wizytującym naukowcem w Departamencie Rozwoju Międzynarodowego Uniwersytetu w Oxfordzie. Ma stopień doktora nauk politycznych i magistra stosunków międzynarodowych z Uniwersytetu Warszawskiego. Został także magistrem na kierunku edukacja (Higher Education) w University of Oxford.