Embracing and Nurturing the Free Market: Lessons from Poland through the Lens of Competition Law and Policy

Queen’s University Belfast

Opis projektu

Projekt poświęcony jest badaniu powstania i rozwoju gospodarki wolnorynkowej w Polsce po upadku komunizmu z perspektywy polityki i prawa konkurencji. Kluczowe przemiany instytucjonalne i substancjalne analizowane są w ramach badań podstawowych przy współpracy Queen’s University w Belfaście oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Docelowa grupa odbiorców projektu obejmuje naukowców, praktyków oraz decydentów. Wśród rezultatów projektu znajdą się artykuł naukowy i trzy krótkie artykuły skierowane do szerokiej publiczności w Wielkiej Brytanii. Wyniki zostaną rozpowszechnione również za pomocą prezentacji na konferencjach naukowych.

Projekt realizuje wszystkie trzy cele Programu Studiów o Współczesnej Polsce. Przewiduje podstawowe badania przyczyniające się do lepszego zrozumienia współczesnej Polski. Pomaga budować mosty między brytyjskimi i polskimi instytucjami poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy Queen’s University w Belfaście i Uniwersytetem Warszawskim. Sprzyja także rozpowszechnieniu najnowszej wiedzy o Polsce wśród odbiorców w Wielkiej Brytanii i poza jej granicami.

Zespół

Principal Investigator
Dr Marek Martyniszyn, Queen’s University Belfast

Wykładowca Prawa w Queen’s University, w Belfaście, w Irlandii. Uzyskał doktorat z prawa na University College Dublin (ukończony w ramach prestiżowego stypendium Ad Astra), LLM z Saarland University. Jego badania koncentrują się na różnych aspektach europejskiego prawa konkurencji w kontekście międzynarodowym. Jego publikacje dotyczą prawa antymonopolowego oraz praktyk antykonkurencyjnych. Ma na koncie publikacje w Journal of International Economic Law, Journal of Antitrust Enforcement and World Competition. Jest pozarządowym doradcą Międzynarodowego Stowarzyszenia Konkurencyjnego (International Competition Network-ICN) oraz członkiem Platformy ds. Partnerstwa Badawczego UNCTAD. Uczy i koordynuje zajęcia uniwersyteckie w zakresie Prawa Kontraktów oraz Prawa Konkurencji.

Co-investigator
Dr Maciej Bernatt, Uniwersytet Warszawski

Adiunkt w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego (Jean Monnet Chair) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Równocześnie pełni rolę Sekretarza Naukowego przy Centrum Antymonopolowym i Studiów Regulacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Wykłada przedmioty z dziedziny europejskiego prawa gospodarczego, międzynarodowego prawa konkurencji, prowadzi także zajęcia z biznesu i praw człowieka. Uzyskał doktorat z prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta kilku renomowanych instytucji: Komisji Fulbrighta, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiego Centrum Nauki i Polskiej Fundacji Naukowej. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Naukowej Instytutu Studiów Konsumenckich i Antymonopolowych w Chicagowskiej Szkole Prawa na Uniwersytecie Loyola oraz doradcą w Polskiej Radzie ds. Konkurencji. Przez 6 lat pracował jako referendarz w Polskim Trybunale Konstytucyjnym, przez 4 lata w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie.