Opis projektu

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Wydziału Mediów w London School of Economics (LSE), Collegium Civitas w Warszawie, korzysta także z doradczym wsparcia ekspertki z Uniwersytetu w Leeds. Wykorzystując możliwość współpracy akademików oraz praktyków, projekt podejmuje badania nad niedawnymi zmianami prawnymi wpływającymi na polski krajobraz medialny. Zmiany te wzbudziły poważne zainteresowanie i krytykę ze względu na prawdopodobne naruszenia wolności, pluralizmu i niezależności mediów publicznych.

Projekt bada związki pomiędzy mediami, polityką i społeczeństwem w Polsce, przyczyniając się do pełniejszego zrozumienia politycznych, ekonomicznych oraz społecznych procesów nadających kierunek polskiej transformacji. Wykorzystując do tego cykl całodniowych seminariów z ekspertami, praktykami oraz przedstawicielami organizacji medialnych z innych krajów europejskich, projekt bada sytuację mediów publicznych na kontynencie. Owocem projektu stanie się książka poświęcona mediom publicznym w Polsce w perspektywie porównawczej.

Zespół

Principal Investigator
Prof. Charlie Becket, LSE

Dyrektor i założyciel POLIS – think-tanku do spraw międzynarodowego dziennikarstwa na Wydziale Mediów i Komunikacji w London School of Economics (LSE). Jest autorem ‚SuperMedia: Saving Journalism So It Can Save The World’ (2008) oraz ‚WikiLeaks: News In The Networked Era’ (2012). Przed założeniem POLIS, Charlie Beckett był wydawcą wiadomości telewizyjnych w ITN, nadzorował reportaże z zamachów terrorystycznyh w Nowym Yorku (9/11) i Londynie (7/7). Zdobywca nagród telwwizyjnych za cykl reportaży na żywo z Afryki (News From Africa) przed szczytem G8 w 2005 roku. Przez 10 lat byl starszym producentem i wydawcą w BBC News i Current Affairs. Jest członkiem Europejskiego Centrum Dziennikarstwa i konsultantem ds. mediów.

Co-investigator
Eva Połońska, LSE

Pracownik naukowy na Wydziale Mediów i Komunikacji w London School of Economics (LSE), gdzie pracuje nad projektem poświęconym roli mediów w europejskiej dyplomacji publicznej. Jej badania koncentrują się na przemianach demokracji i mediów, polityce medialnej oraz komunikacji politycznej. Opublikowała dwie książki: Transitions Revisited: Central and Eastern Europe Twenty Years after the Soviet Union in 2012 oraz Culture, Identity and Trade: Regulation of Television Content in the Enlarged European Union in 2011. Dyplom doktora otrzymała na Uniwersytecie w Melbourne, gdzie zajmowała się polityką audiowizualną Unii Europejskiej. Wykładała w dziedzinie mediów oraz studiów europejskich i międzynarodowych na Uniwersytetach Monash, Deakin i Melbourne w Australii. Prowadziła badania naukowe na temat stosunków Unii Europejskiej z Azją-Pacyfikiem w Centrum Europejskim na Uniwersytecie Canterbury w Nowej Zelandii.

Project Partner
Jacek Żakowski, Collegium Civitas

Dziennikarz i publicysta, kierownik Katedry Dziennikarstwa w Collegium Civitas. Pracę dziennikarza zaczynał w tygodniku „Na przełaj” (1980-1981), następnie pracował w Biurze Informacji Prasowej NSZZ „Solidarność” (1981-1983) i pisał do „Tygodnika Powszechnego” oraz miesięcznika „Powściągliwość i Praca”. Jeden z założycieli i redaktorów „Gazety Wyborczej” (1989), a także współpracownik Radia Zet. W latach 1989-1990 rzecznik prasowy Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W latach 1991-1992 prezes Polskiej Agencji Informacyjnej. Autor książek i prowadzący wielu programów radiowych. Laureat licznych nagród, w tym: nagrody podziemnego SDP (1987), Polskiego PEN Clubu (1988), nagrody Grand Press w kategorii dziennikarza roku (1997) i dwukrotnie statuetki Wiktora. Członek Towarzystwa Dziennikarskiego i Rady Funduszu Mediów.

Project Advisor
Prof. Katrin Voltmer, University of Leeds

Profesor Komunikacji i Demokracji na Uniwersytecie w Leeds. Ekspert w zakresie roli mediów w procesie transformacji demokratycznych.  Jej badania naukowe koncentrują się na mediach w krajach rozwijających się, w tym relacjach między rządami a mediami w krajach Afryki, Azji i Ameryki Południowej, a także mediatyzacji polityki.

Project Partner
Prof. Stanisław Mocek, Collegium Civitas

Socjolog, politolog i medioznawca, od 2012 roku rektor Collegium Civitas, w latach 1998-2012 prorektor tej uczelni. Od 1990 do 2014 r. w Instytucie Studiów Politycznych PAN, obecnie w Radzie Naukowej tego instytutu. Laureat nagrody im. Karla Poppera. W latach 90-tych członek redakcji pism Politicus i Polis. O sztuce życia publicznego. Redaktor naczelny pisma Animacja Życia Publicznego oraz rocznika naukowego Zoon Politikon. Autor około 50 publikacji dotyczących relacji między mediami a różnymi sferami życia publicznego, elit życia publicznego, w tym elit dziennikarskich, etyki politycznej, animacji i partycypacji życia publicznego, w tym książki Dziennikarze po komunizmie. Współpracował nad projektem badawczym nt Mediów i Demokracji w Europie Środkowej na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Oksfordzkiego.