The substantive representation of women in Poland

Kings College London

Opis projektu

Projekt poświęcony jest badaniom nad reprezentacją kobiet w polskim parlamencie. Celem projektu jest określenie, czy polskie posłanki do parlamentu działają w interesie kobiet: do jakiego stopnia polskie parlamentarzystki mają wpływ na ustanawiane przez Sejm akty prawne promując interesy kobiet?

Jest szeroko dyskutowanym faktem, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w polityce. Instytucje polityczne, które nie opierają się na równej reprezentacji kobiet, są niesprawiedliwe, nie mają legitymizacji, ujawniają deficyt demokracji i zmniejszają merytoryczną reprezentację wykluczonych grup. Normatywnemu argumentowi na rzecz większej reprezentacji kobiet towarzyszy troska o strategie mające na celu poprawę reprezentacji kobiet zarówno w sensie opisowym, jak i merytorycznym.

Projekt proponuje nowe podejście do badania substancjalnej reprezentacji, łącząc informacje z literatury dotyczącej polityki publicznej oraz teorię tzw. veto players. Rozwijając wcześniejsze badaniach autorki nad reprezentacją kobiet w Polsce, projekt posunie naprzód badania nad reprezentacją kobiet, koncentrując się na polityce publicznej promowanej przez kobiety i na roli partii politycznych poprzez skoncentrowanie uwagi na kwestii polityk publicznych promowanych przez kobiety oraz roli partii politycznych. Przeanalizowane zostaną dwa etapy procesu politycznego: wpływ kobiet na ustalanie porządku dziennego w parlamencie i przyjęcie aktów prawnych mających na celu polepszenie interesów kobiet.

Zespół

Principal Investigator
Dr Anna Gwiazda, King's College London

Wykładowca w Programie Polityki Porównawczej, King’s College London (KCL). Dyrektor studiów magisterskich (MA Public Policy) na Wydziale Ekonomii Politycznej. Zanim rozpoczęła prace w KCL, pracowała w Trinity College w Dublinie oraz na University College Dublin. Była stypendystką European University Institute we Florencji, Instytutu Europejskiego na Uniwerystecie w Sussex, w Australijskim Uniwersytecie Narodowym (ANU) Canberze oraz w Centrum Europejskim na Uniwersytecie Canterbury w Nowej Zelandii. Otrzymała doktorat z Trinity College w Dublinie, tytuł magistra nauk politycznych z Central European University w Budapeszcie oraz tytuł licencjata ekonomii z Uniwersytetu w Radomiu.