Undergraduate Module and Research Fund to Enhance Understandings of Modern Polish History

University of York

Opis projektu

Projekt składa się z dwóch elementów, których celem jest pogłębienie rozumienia współczesnej historii Polski. Pierwszym elementem będzie opracowanie przez lidera projektu nowego modułu licencjackiego poświęconego współczesnej historii Polski. Drugi element będzie obejmować badania nad nowatorskimi aspektami współczesnej historii Polski, a mianowicie polityki nazistów wobec ludności w historycznym regionie Górnego Śląska podczas II wojny światowej.

Zespół

Principal Investigator
Dr Hugo Service, University of York

Historyk współczesnej Polski i Niemiec. Autor licznych publikacji w dziedzinie. Jego książka Germans to Poles: Communism, Nationalism and Ethnic Cleansing after the Second World War została opublikowana przez Wydawnictwo Cambridge University w 2013 roku. Tematyka książki dotyczy ruchów populacji, aktów wypędzenia i kulturowych pęknięć po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego artykuł na temat wypędzeń Niemców z Polski w latach 1945-49, opublikowany w Journal of Contemporary History w 2012 roku, otrzymał nagrodę Waltera Laqueur za najlepszy artykuł roku. Jest wykładowcą na Uniwersytecie York, gdzie uczy Historii Europy. Wcześniej wykładał  i prowadził badania na Uniwersytetach Cambridge i Oksford.