NATO after the Warsaw Summit 2016: British-Polish Perspectives in an Uncertain Security Environment

Queens University Belfast

Opis projektu

Podczas wizyty w Warszawie w lutym 2016 roku, brytyjski premier David Cameron wezwał do „pełnego partnerstwa strategicznego z Polską”. Dodał: „Chciałbym w lipcu zakończyć ważny szczyt NATO, a także wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu … odpowiadając na rosyjską agresję”. Rząd polski dostrzega kluczową rolę Wielkiej Brytanii w europejskim systemie obronnym i starał się o jej pełne wsparcie dla dalszego wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Oba kraje uczestniczyły we wspólnych ćwiczeniach wojskowych Anaconda-16 w Polsce, wspólnie z innymi partnerami NATO, a Wielka Brytania zobowiązała się do włączenia 1000 osób do koordynowanych przez Polskę sił zadaniowych bardzo wysokiej gotowości (Very High Readiness Joint Task Force) w 2020 r. Ponadto na spotkaniu w 2016 roku, premierzy i ministrowie obrony obu państw potwierdzili centralne znacznie NATO zarówno dla Polski, jak i Wielkiej Brytanii i podkreślili wyzwania związane z przystosowaniem NATO do nowych zagrożeń, nie rezygnując z podstawowej roli sojuszu jako organizacji obrony terytorialnej.

Na takim tle, projekt poświęcony jest zbadaniu perspektyw brytyjsko-polskiej polityki bezpieczeństwa i obrony w ramach ewolucji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Biorąc pod uwagę punkt wyjścia szczytu NATO w Warszawie w lipcu 2016 r., naukowcy przeprowadzą badania zmierzające do ustalenia, w jaki sposób podjęte tam decyzje i późniejsza ewolucja roli Sojuszu będą kształtować brytyjską i polską politykę bezpieczeństwa i obrony w kontekście niepewnego środowiska bezpieczeństwa. Projekt zmierza do wyznaczenia i oceny obszarów konwergencji i rozbieżności między obydwoma krajami w zakresie współpracy w NATO oraz szerzej rozumianych kwestii bezpieczeństwa.

Zespół

Principal Investigator
Prof. Alister Miskimmon

Współdyrektor Centrum Polityki Europejskiej i wykładowca Studiów Europejskich na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Royal Holloway na Uniwersytecie w Londynie. Autor wielu książek: Strategic Narratives: Communication Power and the New World Order (wspólnie z Benem O’Loughlin i Laurą Roselle), za którą otrzymał nagrodę za Najlepszą Książkę 2016 Roku przyznawaną przez International Studies Association. Inne publikacje to: The Politics of the New Germany 2nd Edition (2011) (wspólnie z Simonem Green i Danem Hough); The Gathering Crisis: Germany and the Grand Coalition since 2005 (2008) (wspólnie z Williamem Patersonen i Jamesem Sloam) oraz Germany and the Common Foreign and Security Policy of the European Union (2007). Razem z Benem O’Loughlin i Laurą Roselle Alister jest również współwydawcą przygotowywanej na rok 2017 książki Forging the World: Strategic Narratives in International Relations. Jego badania koncentrują się na narracjach strategicznych, niemieckich i europejskich problemach bezpieczeństwa oraz integracji europejskiej.

Co-Investigator
Professor Kerry Longhurst

Jean Monnet Professor at Collegium Civitas and senior Researcher at the College of Europe, Natolin. She has a PhD in International Relations from the University of Birmingham and an MSc in Strategic Studies from the University of Wales. She held an Advanced Marie Curie Fellowship at Ifri in Paris and was also Senior Lecturer at the European Research Institute at the University of Birmingham. Prof. Longhurst has published widely on European Neighbourhood issues as well as other topics in European Security.