NATO after the Warsaw Summit 2016: British-Polish Perspectives in an Uncertain Security Environment

Queens University Belfast

Opis projektu

Podczas wizyty w Warszawie w lutym 2016 roku, brytyjski premier David Cameron wezwał do „pełnego partnerstwa strategicznego z Polską”. Dodał: „Chciałbym w lipcu zakończyć ważny szczyt NATO, a także wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu … odpowiadając na rosyjską agresję”. Rząd polski dostrzega kluczową rolę Wielkiej Brytanii w europejskim systemie obronnym i starał się o jej pełne wsparcie dla dalszego wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Oba kraje uczestniczyły we wspólnych ćwiczeniach wojskowych Anaconda-16 w Polsce, wspólnie z innymi partnerami NATO, a Wielka Brytania zobowiązała się do włączenia 1000 osób do koordynowanych przez Polskę sił zadaniowych bardzo wysokiej gotowości (Very High Readiness Joint Task Force) w 2020 r. Ponadto na spotkaniu w 2016 roku, premierzy i ministrowie obrony obu państw potwierdzili centralne znacznie NATO zarówno dla Polski, jak i Wielkiej Brytanii i podkreślili wyzwania związane z przystosowaniem NATO do nowych zagrożeń, nie rezygnując z podstawowej roli sojuszu jako organizacji obrony terytorialnej.

Na takim tle, projekt poświęcony jest zbadaniu perspektyw brytyjsko-polskiej polityki bezpieczeństwa i obrony w ramach ewolucji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Biorąc pod uwagę punkt wyjścia szczytu NATO w Warszawie w lipcu 2016 r., naukowcy przeprowadzą badania zmierzające do ustalenia, w jaki sposób podjęte tam decyzje i późniejsza ewolucja roli Sojuszu będą kształtować brytyjską i polską politykę bezpieczeństwa i obrony w kontekście niepewnego środowiska bezpieczeństwa. Projekt zmierza do wyznaczenia i oceny obszarów konwergencji i rozbieżności między obydwoma krajami w zakresie współpracy w NATO oraz szerzej rozumianych kwestii bezpieczeństwa.

Zespół

Principal Investigator
Prof. Alister Miskimmon

Współdyrektor Centrum Polityki Europejskiej i wykładowca Studiów Europejskich na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Royal Holloway na Uniwersytecie w Londynie. Autor wielu książek: Strategic Narratives: Communication Power and the New World Order (wspólnie z Benem O’Loughlin i Laurą Roselle), za którą otrzymał nagrodę za Najlepszą Książkę 2016 Roku przyznawaną przez International Studies Association. Inne publikacje to: The Politics of the New Germany 2nd Edition (2011) (wspólnie z Simonem Green i Danem Hough); The Gathering Crisis: Germany and the Grand Coalition since 2005 (2008) (wspólnie z Williamem Patersonen i Jamesem Sloam) oraz Germany and the Common Foreign and Security Policy of the European Union (2007). Razem z Benem O’Loughlin i Laurą Roselle Alister jest również współwydawcą przygotowywanej na rok 2017 książki Forging the World: Strategic Narratives in International Relations. Jego badania koncentrują się na narracjach strategicznych, niemieckich i europejskich problemach bezpieczeństwa oraz integracji europejskiej.