Granty

Od 2016 roku, Program Studiów o Współczesnej Polsce przyznaje granty na projekty dotyczące Polski po 1989 roku w formie różnorodnych inicjatyw badawczych i edukacyjnych na prestiżowych uczelniach brytyjskich.  Wsparcie finansowe dostępne jest w różnych dziadzinach wiedzy: historia współczesna, stosunki międzynarodowe, socjologia, antropologia, nauki polityczne, finanse i ekonomia, administracja i zarzadzanie, media i komunikacja.

Fundusze są przyznawane na następujące formy działalności:

 • Budowania sieci naukowych pomiędzy polskimi i brytyjskimi ośrodkami naukowymi
 • Prowadzenie badań naukowych o współczesnej Polsce
 • Zakładanie nowych kursów i programów naukowych o Polsce
 • Organizacje seminariów, warsztatów i konferencji
 • Szkoły i szkolenia dla młodych liderów
 • Tworzenie informacji on-line
 • Nowe platformy medialne i informacyjne
 • Rozwijania studiów o Polsce w Wielkiej Brytanii

Okres trwania projektów może wynosić od 3 miesięcy do 2 lat. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi do £50,000 na każdy projekt. Dofinansowanie ze strony z uczelni lub innych źródeł jest mile widziane. Zgłoszenia od osób bez afiliacji instytucjonalnej nie sa rozpatrywane.

Fundusze są przyznawane wyłącznie instytucjom brytyjskim. Współuczestnictwo polskich partnerów w projektach jest mile widziane.

Wniosek o grant powinien zawierać:

 1. Opis projektu, jego celów i planowanych wyników, maksymalnie 3 strony
 2. CV osób uczestniczących w projekcie, maksymalnie 2 strony
 3. Szczegółowy opis kosztów
 4. List wspierający projekt z uczelni/instytucji

Wnioski ocenia Rada Programu Studiów o Współczesnej Polsce.

Konkurs na rok 2017 jest zamknięty.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Patrick.Kimunguyi@noblefoundation.pl