Za samą fotowoltaiką idzie cały szereg korzyści. Mowa zarówno o korzyściach ekologicznych, jak i ekonomicznych, między innymi niższe o kilkadziesiąt procent rachunki za prąd, niezależność od cen energii, jak i ograniczenie emisji dwutlenku węgla o około 800 kilogramów za każdą 1 MWh, która jest wyprodukowana ze słońca.

I chociaż te argumenty przekonać powinny do montażu fotowoltaiki każdego, największą uwagę się wykazać powinni rolnicy. Dzięki energetyce mogą oni obniżyć realnie koszty prowadzenia działalności i zadbać jednocześnie o stan naturalnego środowiska. Nie mają szczególnie do dyspozycji dofinansowania dla rolników do fotowoltaiki w roku 2022.

Jak otrzymać dotację na pompę ciepła w 2022?

Jak wynika z badania o nazwie „Energia elektryczna w gospodarstwie” przeprowadzonego w roku 2019 przez Martin & Jacob na zlecenie Banku BNP Paribas, wydatki na elektryczną energię stanowią najczęściej około dwadzieścia procent ogólnych wydatków, które są ponoszone w związku z rolną działalnością. W bardzo wielu gospodarstwach ten udział wynosi do czterdziestu procent.

Tym samym, wszelkie podwyżki cen prądu dla rolników są wyjątkowo bolesne. Mowa zarówno pod kątem domowego budżetu, jak i także opłacalności działalności prowadzonej. Sprawia to, że nadchodzące lata będą dla osób prowadzących gospodarstwa rolne bardzo trudne. Wszystko bowiem wskazuje na to, że czekają nas podwyżki historyczne cen prądu. Już pod koniec miesiąca listopada, ceny energii na TGE osiągnęły pułap rekordowy, który to wynosi ponad 740 zł/MWh.

Jest to skutek rosnących cen nośników energii, a także wszelkich kosztów uprawnień do emisji CO2. Jak wynika z zapowiedz URE (Urzędu Regulacji Energetyki), tylko jeśli chodzi o ceny domowych taryf, w roku 2022 będziemy musieli obie radzić ze zwyżkami dwucyfrowymi. W sytuacji jeszcze trudniejszej będą przedmioty, które korzystają z biznesowych taryf. Są tu zakładane podwyżki na poziomie między dwadzieścia, a dwadzieścia pięć procent.

Dofinansowanie do pomp ciepła dla młodego rolnika

Podwyżki cen energii, których świadkami będziemy w bieżącym roku,mogą przekonać bardzo wielu inwestorów do montażu fotowoltaiki w swoim gospodarstwie rolnym. Tak wynika przynajmniej z badania wcześniej przytaczanego „Energia elektryczna w gospodarstwie”. Aż sześćdziesiąt pięć procent badanych rozważyłoby takową opcję, gdyby zdrożał prąd.

Jednocześnie, aż sześćdziesiąt dwa procent respondentów do podjęcia decyzji potrzebowałoby finansowego wsparcia, w postaci dofinansowania lub też dotacji. Bardzo ciekawe jest to, że dla około pięćdziesięciu dziewięciu badanych uważa, że korzystanie z OZE w celu unikania zanieczyszczeń jest bardzo ważne, jednak nie na tyle, aby byli za to skłonni płacić więcej.

Kiedy należy się dofinansowanie dla młodego rolnika?

Zatem do rolników przemawiają głównie oszczędności bezpośrednie, które wynikają z OZE, a nie do końca dostrzegają pewnej zależności pomiędzy stanem środowiskiem a rolnictwem. Pokazuje to, że wiele mamy do zrobienia w zakresie samej edukacji.

Rolnictwo bowiem odpowiada za około dziesięć procent emisji cieplarnianych gazów w Unii Europejskiej. To jednocześnie właśnie rolnictwo dotkną mocno zmiany klimatyczne – już w roku 2030 plony kukurydzy będą mniejsze o około dwudziestu pięciu procent niż obecnie. Wyższe temperatury z kolei odcisną piętno między innymi na ryżu, czy też uprawach soi.

Inwestycje w technologie, które pozwolą ograniczyć wszelkie emisje gazów są absolutną koniecznością.